Välkommen till IMC Mr Diesel AB

Vi är ett företag som började 1995 med import från Tyskland men för 15år sedan började mer med stora Pick Up;er. Först bara begagnade, men sedan ett par år även nya Chevrolet, Dodge och Ford. Hela tiden har det i huvudsak varit dieselbilar.

Affärsidén bygger på att vi har låga kostnader

  • Vi undviker dyr administration och dyra transporter
  • Vi undviker mellanhänder i möjligaste mån!
  • Vi tar bara hem bilar på beställning!
  • Vi undviker att hålla bilar i lager!
  • Vi har 10-80-10 principen som betalningsrutin, det vill säga 10% handpenning, 80% delbetalning när bilen är i hamnen i Tyskland och resterande vid leverans!
  • Vi tar inte gärna inbyten, men väl säljuppdrag på bilen du vill sälja!

Din självklara importör utan mellanhänder!!!